Daktilografi metni, Katiplik sınavı metni;

Bizi buraya getirenlerin şimdi bizim misafirimiz oldunuz demeleri beni çok şaşırttı. Gece 9. 30'da başlayan sohbet şeklindeki sorguya çekilme, Add a comment

Daktilografi metni, Katiplik sınavı metni;

Dünya mağduru olan kimsede dindarlık arama. Çünkü kendini gören Allah'ı göremez. Makam ve mevki elde etmek istersen kimseye hakaret etme ve hakir göz ile bakma. Akıllı kişi büyüklüğün ve yüksekliğin kibirle elde edileceğini aklından geçirmez. Add a comment

Daktilografi metni, Katiplik sınavı metni;

Barışı korumak kolay bir iş değildir. Bunun için milletler arasında dayanışma gerekir. Bu nedenle devletler birbirleri ile anlaşmalar paktlar yapmaktadırlar. Ancak bu anlaşmalar da hiçbir zaman saldırgan amaçlı olmamalıdır. Barışı bozmak isteyenleri bundan Add a comment

Uzun zamandır öğrenmeye çalışıtığım on parmak klavye kullanma eğitimim sırasında daktilografi metinlerinden epeyce yazmışım.

Add a comment